திருமதி ராஜ ராணி கோபாலச்சந்திரன்
Date: January 28, 2021
Place: Quebec City, H9B 2A6,  Canada
Date of Birth: January 8, 1953
Place of Birth: யாழ்ப்பாணம், இலங்கை
Posted: February 04, 2021 07 21 PM

செல்வி லில்லி கிறேஸ் மரிசிலின்
Date: January 29, 2021
Place: Jaffna,  Sri Lanka
Date of Birth: May 27, 1937
Place of Birth: இளவாலை பத்தாவத்தை
Posted: January 30, 2021 06 05 PM

திருமதி பார்வதிப்பிள்ளை செல்வநாயகம்
Date: January 16, 2021
Place: London,  United Kingdom
Date of Birth: January 19, 2021
Place of Birth: வவுனியா, Sri Lanka
Posted: January 29, 2021 07 39 PM

திரு தாமோதரம்பிள்ளை பாலசுந்தரம்
Date: January 26, 2021
Place: Markham, Ontario,  Canada
Date of Birth: June 30, 1926
Place of Birth: புங்குடுதீவு, யாழ்ப்பாணம்
Posted: January 29, 2021 11 44 AM

திரு. சபாரத்தினம் சிவப்பிரகாசம்
Date: January 26, 2021
Place: Ennepetal Breckerfeld,  Germany
Date of Birth: July 29, 1947
Place of Birth: பருத்தித்துறை வாணர்குடியிருப்பு
Posted: January 29, 2021 10 57 AM
Search Events