அமரர் சுந்தரம்மா பெருமையினார்
Date: August 20, 2021
Place: நெடுந்தீவு,  Sri Lanka
Date of Birth: February 20, 1930
Place of Birth: நெடுந்தீவு
Posted: February 01, 2021 02 56 PM

செல்வி லில்லி கிறேஸ் மரிசிலின்
Date: January 29, 2021
Place: Jaffna,  Sri Lanka
Date of Birth: May 27, 1937
Place of Birth: இளவாலை பத்தாவத்தை
Posted: January 30, 2021 06 05 PM
Search Events